ماه تصفیه

حلول ماه مبارک رمضان برای کسانی که از فرصت توبه مقبول ماه رجب و دعای مستجاب ماه شعبان نهایت بهره را برده اند ماه تصفیه جسم و روح است که در حقیقت صافی کردن و صفا دادن از هر چه غیر از فطرت خدائی ما بوده است و به فطرت اولیه ای که خداوند آفریده بازگشتی مفید داشته باشد یعنی بازگشتی که با انبوهی از معارف و شناخت و معرفت نسبت به پروردگارش همراه است و این ماه در شب قدرش به اوج فضیلت در همه سال منتهی می شود که برای اهلش حتی تا انقطاع الی الله و فنای در ذات ربوبی پیش خواهد رفت که اوج بندگی یک انسان در عبودیت معبودش می باشد و برای حداقلی ها نجات از آتش جهنمی که خود برای خویشتن مهیا ساخته بودند نتیجه خواهد داد امیدواریم بتوانیم به درجات نهائی بهره مندی از این لحظات سرنوشت ساز نائل شویم و البته راه هائی برای اوج گرفتن وجود دارد مانند دعاء برای همدیگر و همه بندگان خدا و رفع گرفتاری از انسانهای خداپرست و اطعام فقراء و افطاری دادن بخصوص به فقرا و مساکین و ذوی القربی و صله ارحام و خودنگهداری از معاصی همه اعضاء و جوارح خصوصأ زبان که حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه و آله فرمودند در ماه رمضان نفس کشیدن و خوابیدن روزه دار عبادت است مادامی که بدگوئی کسی را نکرده باشد پس معلوم میشود گناهانی که از زبان صادر میشود اثری بیشتر در انهدام ثوابهای روزه داری و عبادات این ماه پر برکت دارد لذا باید بیش از پیش مراقب این عضو کوچک باشیم و همانگونه که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند زبان جٍرمش کم اما جرمش زیاد است یعنی با جثه کوچک بزرگترین معاصی را میتواند مرتکب شود و باید حبس و زندانی شود و جز در مواقع مورد نیاز آنهم بعد از فکر کردن نباید آزادش بگذاریم انشاء الله از برکات این ماه مبارک همه مسلمین بهره مند بشوند

/ 0 نظر / 25 بازدید